na vstupn? str?nku

 

 

Sdružení Ledce vydalo soubor 10 velkoformátových fotografií kostela sv.Bartoloměje

v Ledcích za účelem získání finančních prostředků na statické zajištění této stavby.
Soubor černobílých fotografií prodáváme za jednotnou cenu 155,- Kč včetně

poštovného a lze jej objednat na naší emailové adrese sdruzeni.ledce@atlas.cz

a nebo zakoupit na místě při našich akcích.

                    

     

                                                          

     

  

    fotografie Andrea Lhotáková

 

 

c?le

kulturn? akce

kulturn? pam?tky

?ivotn? prost?ed?

aktuality

kontaktn? adresa