na vstupn? str?nku

 

 

Sdružení Ledce vydalo soubor 10 velkoformátových fotografií kostela sv.Bartoloměje v Ledcích
za účelem získání finančních prostředků formou daru na realizaci omítek kostela.

Soubor černobílých fotografií si můžete pořídit prostřednictvím emailu sdruzeni.ledce@atlas.cz,
nebo na místě při našich akcích či v blízkém "bistro Ledce".

Rádi Vám vystavíme potvrzení o přijatém daru. V tomto případě kontaktujte Kateřinu 603142510.

                    

     

                                                          

     

  

    fotografie Andrea Lhotáková

 

 

c?le

kulturn? akce

kulturn? pam?tky

?ivotn? prost?ed?

aktuality

kontaktn? adresa