na vstupn? str?nku

2000

Sdružení Ledce bylo založeno 19.června 2000

Registrace Ministerstvem vnitra ČR dne 19.10.2000 pod č.j. VS/1-1/4531/00-R

Kulturní akce

18. 8. 2000       koncert členů chrámových sborů - Václav Renč - POPELKA NAZARETSKÁ

 9. 9. 2000        autorské čtení

24. 9. 2000       koncert komorního souboru LUDUS MUSICUS - Hudební obětina k poctě sv. Václava

22.12.2000       adventní konncert skupiny středověké hudby KOLOVRÁTEK

Ostatní akce

Oprava a zrestaurování oltářního stolu, ostění do sakristie a podlahy v prostoru kněžiště

 

2001

Kulturní akce

20. 4.2001        koncert Svatopluka Karáska

 3. 6.2001         koncert komorního souboru LUDUS MUSICUS - zpěvy svatodušní

23.6.-1.7.2001  výstava objektů a fotografií - Haubelt, Kadlec, Thyn

16. 9.2001        autorské čtení

22. 9.2001        koncert komorního souboru LUDUS MUSICUS - v rámci festivalu Podblanický podzim

1.a 2.12.2001    KULTURNÍ ODPOLEDNE - prohlídka kostela s výkladem o historii stavby

22.12.2001      adventní koncert vokálního sboru středověké hudby CANTARA

Ostatní akce

Celkové zpevnění podkladů a fixace rytiny domu ve venkovní omítce jižní stěny kostela

Zajištění mykologického a statického průzkumu a posudku

Oprava stropu v lodi kostela

Opětovné odstranění dřevin narušující zeď hřbitova

    

Vydání závěsného kalendáře na rok 2002 s černobílými fotografiemi kostela sv. Bartoloměje

  typografie: Adam Hlaváč, fotografie: Andrea Lhotáková, tisk: Tiskárna Kavka, vydáno za podpory OSF

Zhotovení a sprovoznění internetových stránek

  typografie: Adam Hlaváč, fotografie: Andrea Lhotáková, webdesign: wesmir, web hosting: WebDesign Studio Praha

 

2002

Kulturní akce

26. 5.2002         divadelní představení SNĚHURKA, Teátru Víti Marčíka

15. 6.2002         výstava keramických panáku Káči Míčkové

29. 6.2002         koncert posluchačů Pražské konzervatoře

18. 7.2002         koncert sólistky SOČR harfenistky Lydie Hertlové a sólisty Opery ND Vratislava Kříže

24 .8.2002         divadelní představení DNY NOCI, divadla Miriam

31. 8.2002         autorské čtení

21. 9.2002         divadelní představení SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ, posluchačů KALD DAMU

13.10.2002        koncert ŠKAMPOVA KVARTETA a Ronalda van Spaendonck

20.12.2002        adventní koncert vokálního sboru středověké hudby CANTARA

Ostatní akce

Opětovné odstranění dřevin narušujících zeď hřbitova

Umístění zkušebních sádrových destiček na statické praskliny

Vydání PF 2003 s černobílou fotografií kostela sv. Bartoloměje

  typografie: Adam Hlaváč, fotografie: Andrea Lhotáková, tisk: VŠUP

 

2003

Kulturní akce

26. 4. 2003        sobotní brigáda

7.-22.6.2003      koncert posluchačů Pražské konzervatoře

 5. 7. 2003         koncert Svátopluka Karáska a Pozdravpánbů

12.-20.7.2003    výstava Uvnitřzvenku

14. 9. 2003        divadelní představení ROBINSON CRUSOE, Teátru Víti Marčíka      

14.10.2003        koncert IRENY A VOJTY HAVLOVÝCH

20.12.2003        adventní koncert

Ostatní akce

Odstranění vnitřních mokrých omítek vč.asfaltového nátěru

Vydání závěsného kalendáře na rok 2004 s černobílou fotografií kostela sv. Bartoloměje

  typografie: Adam Hlaváč, fotografie: Andrea Lhotáková, tisk: VŠUP

 

2004

Kulturní akce

26. 4. 2004       koncert posluchačů Pražské konzervatoře

 3. 7. 2004        koncert Jonáše Krejčího / violonello

28. 8. 2004       divadelní představení divadla Ježek a Čížek

 2.10.2004        divadelní představení Dočasné šejkspírovské společnosti Jedličkova ústavu

28.10.2004       divadelní kusy souboru Forman & Herodes

18.12.2004       vánoční koncert souboru ERGO

Ostatní akce

Dokončení výměny okapů, oplechování a svodů

Výměna poškozených střešních tašek

Oprava části krovu nad lodí

Statický posudek krovu

 

2005

Kulturní akce

14.5.2005        přednáška o životě sov

29.5.2005        koncert komorního souboru LUDUS MUSICUS - Václav Renč - Popelka Nazaretská

12.6.2005        divadelní představení BAJAJA, Teátru Víti Marčíka

 5.7.2005         koncert posluchačů Pražské konzervatoře

30.7.2005        LEDCE FEST 05

19.8.2005        koncert Zdeny Kloubové a Schulhoff quartetta

11.9.2005        koncert komorního souboru LUDUS MUSICUS – Z Čech až na konec světa

30.9.2005        koncert Vratislav Kříž – zpěv, Ivana Pokorná - harfa

17.12.2005      adventní koncert - MUSICA FRESCA

Ostatní akce

Vnitřní omítka v části lodi kostela

Vydání souboru pohledů s černobílými fotografiemi kostela sv. Bartoloměje

  typografie: Adam Hlaváč, fotografie: Andrea Lhotáková, tisk: Tiskárna Brouček

 

2006

Kulturní akce

13.5.2006        koncert souboru VOX NYMBURGENSIS

27.5.2006        koncert skupiny TRINY

 3.6.2006         divadelní představení BÍLÉ NOCI

 6.7.2006         koncert posluchačů Pražské konzervatoře

22.7.2006        koncert Plocek&Šuranská - Moravské lidovky

27.8.2006        koncert Sukova komorního souboru & Josefa Žáka

17.9.2006        představení Kejklířského divadla

17.12.2006      adventní koncert souboru LUDUS MUSICUS

 

2007

Kulturní akce

13.5.2007        koncert souboru VOX NYMBURGENSIS

  3.6.2007        koncert mužského vokálního kvintetu VOCKAP 

  1.7.2007        koncert posluchačů Pražské konzervatoře a vokální skupiny VOSK

21.7.2007        koncert SESTRY STEINOVY

  4.8.2007        koncert ŠKAMPOVO KVARTETO A HOSTÉ

30.9.2007        divadelní představení Teátru Víti Marčíka POPELKA

6.10.2007        koncert KOMORNÍHO BYTOVÉHO SOUBORU

13.10.2007      koncert J.Maxová, T.Pevná, O.Kudrna

22.12.2007      adventní koncert souboru CALMA

Ostatní akce

Zahájení opravy krovu střechy lodi kostela

 

2008

Kulturní akce

25.5.2008        představení JANA Z ARKU divadelní společnosti Petrklíč

29.6.2008        tradiční letní pěvecký koncert - host vokální skupina VOSK

20.7.2008        americký bluesový zpěvák DAVID EVANS

 9.8.2008         koncert skupiny SWING CHEEK

17.8.2008        ŠKAMPOVO KVARTETO

27.9.2008        Setkání klasiky s lidovou hudbou - Pavel Fisher, Margit Klepáčová, Camilo Caller

20.12.2008      adventní koncert souboru LUDUS MUSICUS

Ostatní akce

Dokončení oprav krovu střechy lodi kostela

Střecha nad sakristií

Úprava severní části hřbitova - odstranění náletů, pařezů, srovnání povrchu, osetí travní směsí

Nahrazení okapových svodů po jejich krádeži

2009

Kulturní akce

16.5.2008      AFRICKÉ MŠE - premiéra koncertu souboru Vox Nymburgensis

21.6.2009      BAROKNÍ DIVADLO - představení Divadelního spolku LAURIGER

27.6.2009      TRADIČNÍ LETNÍ KONCERT - vokální skupiny Vosk a Davida Nykla s přáteli

  5.7.2009      AUTORSKÝ FOLKROCK - Petr Baťa a Tomáš Hádek

15.8.2009      KOMORNÍ KONCERT-Jiří Bezděkovský-housle,Dagmar Kaplanová-zobcové flétny,Petr Štěpán-kytara

  4.10.2009    DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka" divadla V.A.D.

12.12.2009    ADVENTNÍ KONCERT pěveckého sboru VOX BOHEMICA z Českého Brodu

Ostatní akce

Oprava ohradní zdi kostela I.fáze – oprava vyvalené části

2010

Kulturní akce

9.5.2010         JARNÍ KONCERT ,Sukův komorní soubor a hosté

23.5.2010      KONCERT pořádaný k oslavě 15. let Kult klub Nespeky, Vsteklý včely, Markéta Tylingrová, Jasmína Orlická, Krystyna a přátelé

19.6.2010      TRADIČNÍ LETNÍ KONCERT, vokální skupina Vosk a David Nykl s přáteli

25.7.2010      KONCERT, Škampovo kvarteto

4.9.2010         LOUČENÍ S LÉTEM, výtvarné odpoledne pro děti

2.10.2010      představení NEVĚSTA, soubor Divadla bez záruky

18.12.2010    ADVENTNÍ KONCERT, vokálně instrumentální soubor Ludus Musicus

 

Ostatní akce

Oprava ohradní zdi kostela II.fáze – navazující část opravy

 

c?le

kulturn? akce

kulturn? pam?tky

?ivotn? prost?ed?

historie

kontaktn? adresa